Pripremna nastava za polaganje male mature

Naš tim nastavnika sa dugogodišnjim iskustvom u razvijanju standarda postignuća, pripremi testova i zbirki za polaganje završnih ispita i neposrednim iskustvom u pripremi učenika za polaganje završnog ispita omogućiće vam potrebna znanja i veštine rešavanja testova za postizanje uspeha i upis u željenu školu.

Pripremna nastava se realizuje kroz dvočase,  u malim grupama.

„GIMNAZIJA PLUS“ organizuje pripreme kroz dva programa.

 

Program 1 počinje 16. decembra i traje do 16.juna. Prva četiri časa su gratis. Na ovim časovima će se obaviti uvodno testiranje za procenu znanja učenika i uvod u tehnike  rešavanja testova. Nastava se realizuje subotom, kroz dvočase, a dva puta nedeljno u junu mesecu.

Program 2 počinje 24.februara i traje do 16.juna. Nastava se realizuje kroz dvočase subotom, a dva puta nedeljno u junu mesecu.

Za upis na pripreme i rezervaciju mesta obavezna je PRIJAVA. Rezervišite mesto na vreme!

 

Za Program 1 plaćanje se vrši na 6 jednakih mesečnih rata, počevši od decembra meseca.

Za upisan jedan predmet, rata iznosi 3000 dinara po predmetu. Fond časova je 40 + 4 gratis. Cena časa je 450 dinara.

Za upisana dva predmeta, rata iznosi 2660 dinara po predmetu. Fond časova je 80 + 8 gratis. Cena časa je 400 dinara.

Za upisana tri predmeta, rata iznosi 2660 dinara po predmetu. Fond časova je 120 + 13 gratis.Cena časa je 450 dinara.

 

Za Program 2 plaćanje se vrši na 4 jednake mesečne rate, počevši od februara meseca.

Za upisan jedan predmet, rata iznosi 4050 dinara po predmetu. Fond časova je 36. Cena časa je 450 dinara.

Za upisana dva predmeta, rata iznosi 3600 dinara po predmetu. Fond časova je 72. Cena časa je 400 dinara.

Za upisana tri predmeta, rata iznosi 3600 dinara po predmetu.. Fond časova je 108. Cena časa je 400 dinara.

 

Dodatna nastava za osnovce i srednjoškolce

Gimnazija plus kroz dodatnu nastavu pruža podršku osnovcima i srednjoškolcima za uspešno savladavanje školskog programa. Rad u malim grupama organizovan je prema razredima koje učenici pohađaju.

Nastava se realizuje za sledeće predmete:

  • Engleski jezik – 2×1 sat (2×60 min) nedeljno. Ukupan fond časova je 56 sati.

Plaćanje se vrši u 8 jednakih mesećnih rata počevši od novembra meseca.

Mesečna rata ičnosi 4200 dinara. Cena sata je 600 dinara.

 

  • Informatika/programiranje – 1×2 časa (1×90 min) nedeljno. Ukupan fond časova je 56 časova.

Plaćanje se vrši u 8 jednakih mesećnih rata počevši od novembra meseca.

Mesečna rata iznosi 3150 dinara. Cena časa je 450 dinara.

Nastava poćinje 1. novembra i traje do kraja školske godine.

Za upis i rezervaciju mesta obavezna j PRIJAVA. Rezervišite mesto na vreme!

Prijava za posebne programe Gimnazije plus

 

Verifikacija