“Gimnazija plus“ osniva se sa posebnom misijom – da u novim dimenzijama sačuva, reafirmiše i produži izuzetnost i elitizam znanja dugo negovan u beogradskom gimnazijskom obrazovanju. Na tim osnovama zasnivamo i projektujemo  viziju  obrazovanja mladih generacija  za uspešan život, učenje i rad u globalnom svetu budućnosti – “društvu znanja”.

Kvalitet opšteg obrazovanja, sa jedne,  i dodatno obrazovanje „plus“, sa druge strane,  predstavljaju izvorišta vrednosti i temelje za  razvoj novih potrebnih kompetencija. Temeljno, kvalitetno, integrisano, od strane učenika izgrađeno društveno-humanističko i prirodno-naučno saznanje sveta uvodi se u funkciju razvoja  njihove inovativnosti, kreativnosti i inicijativnosti.   Takva osnova može da obezbedi  razvoj  kompetencija neophodnih  mladima za dalje studiranje, razvoj profesionalne karijere i život u savremenom društvu.  Zato univerzalne vrednosti opšteg obrazovanja  “Gimnazija plus”  širi i specijalizuje kroz različite  programe obaveznog dodatnog obrazovanja  – program “PLUS“: informatičko sertifikovano obrazovanje,  strani jezici za internacionalnu univerzitetsku i profesionalnu mobilnost, personalne i socijalne veštine za lična postignuća i uspešnu timsku saradnju, menadžerske i liderske veštine,  lično i društveno-odgovorno ponašanje, posvećenost zdravlju i suživotu sa prirodom.