Školarina

“Gimnazija plus“ ima jedinstven obrazovni paket za sve učenike koji obuhvata realizaciju nastavnog plana i programa gimnazije opšteg tipa i realizaciju programa “PLUS“ za školovanje savremenih generacija. U znak dobrodošlice za prvu generaciju u školskoj 2017/2018 godini odobravamo 20% popusta na cenu školarine.                          …

Read More