“Gimnazija plus“ ima jedinstven obrazovni paket za sve učenike koji obuhvata realizaciju nastavnog plana i programa gimnazije opšteg tipa i realizaciju programa “PLUS“ za školovanje savremenih generacija. U znak dobrodošlice za prvu generaciju u školskoj 2017/2018 godini odobravamo 20% popusta na cenu školarine.

                       

                  Promotivne cene za upis prve generacije!

 

 • Školarina uključuje:
  • Realizacija Nastavnog plana i programa gimnazije opšteg tipa i programa „PLUS“
  • Komplet udžbenika
  • Korišćenje računara tokom nastave u školi
  • Korišćenje platforme za učenje
  • Supervizijsko praćenje projekata učenika od strane IT stručnjaka, studijske posete i praksa u IT kompanijama
  • Saradnja sa univerzitetskim profesorima u oblasti društveno-humanističkih i prirodno-matematičkih nauka
  • Ulazno testiranje nivoa stečenog znanja engleskog jezika, kao i jedno procesno testiranje ostvarenog postignuća i napredovanja učenika tokom školovanja, British Council Aptis testom
  • Za učenike koji završe najmanje tri razreda u “Gimnaziji plus“,  priprema i pravo na jedno polaganje ispita za sticanje međunardno priznatih sertifikata:
  • Dopunsko-dodatni mentorski rad po potrebi učenika i preporuci nastavnika, rad u sekcijama, priprema za takmičenja
  • Učešće u kulturnim, umetničkim, istorijskim i naučnim manifestacijama na teritoriji Beograda
  • Karijerno vođenje i profesionalna orijentacija učenika
  • Treninzi za razvoj soft skills i poslovnih veština (dva treninga godišnje)
  • Zdravstveno osiguranje učenika i sistematski stomatološki pregledi ordinacije „Glušica